Πρόεδρος: Α. Κατσίβας
Αντιπρόεδρος: Μ. Εφραιμίδης
Ταμίας: Σ. Δευτεραίος
Μέλη: Β. Βασιλικός, Κ. Λέτσας, Π. Ιωαννίδης